Vart är just du på din inlärningskurva till att spela bättre golf? Vad försöker du att göra? Vilket koncept har du med din träning? Jobbiga frågor, jag vet. Men jag tror att de är realistiska och viktiga för att nå de mål du siktar på. Säkert så snappar du upp tips här och där i din strävan efter att bli en bättre golfspelare. Det är nästan oundvikligt. Via tidningen Svensk Golf så finns golfskolan med mycket tips och drillar på hur man ska göra. Många söker via Google och Youtube samt andra medier, efter lösningen till den perfekta svingen, putten och bunkerslaget. När det sedan är dags att spela så är förväntningarna där och nu så ska det ske. Idag är det dags. Ibland så infrias förväntningarna, men ibland eller oftast, inte.

Hur ska det då någonsin bli skillnad? Om du har svaret på frågorna i inledningen så är du någonstans i din process för att bli en bättre golfspelare. Om du inte har svar på frågorna, så letar du säkert vidare i en oändlig djungel med information som är svår att logiskt greppa och förstå.

För mig så är frågan hur jag ska göra utan betydelse, om jag inte vet vad som är syftet. Precis som när en läkare skriver ut medicin på recept. Alla tips och drillar som vi läser om innehåller information om hur vi ska göra någonting, som vi sedan försöker förstå och tillämpa för att få längre, rakare och färre slag ute på banan. Inom ramen av Zone 2 Zone konceptet är vi tydliga med vad som är syftet. Det är du själv som skapar motivationen att vilja någonting. Att sätta målen. Dina mål. Att hantera dina känslor ute på banan. Att lösa de problem som uppstår, och relatera dessa till din inlärningskurva och din utveckling.

Med Zone 2 Zone så skapar du och jag som golfcoach, en fundamental grund och förståelse för spelet. Vi lär oss kontrollera våra distanser genom rörelsernas ordningsföljd och mängd, utifrån vad vi har för mål. Vi fokuserar med andra ord mindre på exakt hur, utan snarare allt vad, du vill uppnå. Dina egna mål. Hur du ska slå, sikta, tänka, kommer automatiskt medans vi tillsammans utforskar vägen du måste vandra för att nå ditt mål. Zone 2 Zone är ett koncept som jag själv utvecklat som svaret på alla frågor gällande träning, som jag själv haft som golfspelare under alla år. Det är något jag tror på, som hjälper mig dagligen. Och som kan hjälpa dig med.

richardsig